Antoni Kreis Chorzów, 31.01.2008

członek ZPAF

 

Opinia członka wprowadzającego o koleżance Beacie Mendrek-Mikulskiej

 

Koleżankę Beatę Mendrek-Mikulską poznałem w 2001 r. Była słuchaczką jednego z Kursów Fotografii, które prowadziliśmy wspólnie ze zmarłym tragicznie kilka lat temu kolegą Piotrem Szymonem – również członkiem naszego Związku. Od pierwszych zajęć zwróciła nasza uwagę już posiadaną wiedzą fotograficzną i bardzo poważnym traktowaniem naszych wykładów. Na zajęcia uczęszczała regularnie, bardzo pilnie przyswajając sobie wiadomości przekazywane przez wykładowców. Pomimo kilku setek osób, które przewinęły się przez nasze szkolenia do dziś zapamiętałem jej ówczesne prace bardzo wyróżniające się z dziesiątek prac prezentowanych przez innych uczestników. Po ukończeniu Kursu Koleżanka Beata nadal kontynuowała zdobywanie wiedzy fotograficznej zapisując się do szkoły fotograficznej w Katowicach – Piotrowicach.

Od początku znajomości miałem wrażenie ,że Jej edukacja nie ma na celu szybkiego zdobycia zawodu i umiejętności fotograficznych, które miałyby być wykorzystane w celach tylko zarobkowych jak to ma miejsce w wielu przypadkach startujących w życiu młodych ludzi lecz jest nastawiona raczej na ujawnienie własnych , indywidualnych przeżyć i odczuć. Krótko mówiąc jest typem Człowieka-Artysty, który całe swoje życie podporządkowuje swojej twórczości. Obserwując od kilku lat twórczość Koleżanki Beaty na organizowanych przez Nią licznych wystawach swoich prac widzę wielki jej rozwój. Każda następna praca jest lepsza i dojrzalsza, przy czym autorka sprawia wrażenie (i wierzę ,że tak jest), że doskonale wie dokąd zmierza i co chce osiągnąć. Nierzadko fotografie łączone są z poezją co w Jej przypadku jeszcze bardziej podkreśla indywidualny styl i prawdziwość tworzonej sztuki. Choć z pozoru sprawia wrażenie osoby cichej i nieśmiałej kryje w sobie silną osobowość artystyczną, która na pewno jeszcze nie raz objawi się z pomocą tworzonych cykli fotografii. Mam również wrażenie, że to Ona jest jednym z istotnych motorów jakie napędzają działania zbiorowej grupy twórczej NATECHWILE, w działaniach której uczestniczy, a która w ciągu kilku lat działalności na trwale zapisała się w świadomości śląskiego środowiska fotografów. Beata Mędrek-Mikulska należy do tego pokolenia Artystów , których głównym żywiołem twórczym jest komputer i wszystkie wynalazki współczesnej techniki a dla których tradycyjna praca w ciemni fotograficznej jest anachronizmem; Ona natomiast swoje prace realizuje na papierach światłoczułych wykazując przy tym doskonałe opanowanie tej techniki.

Jej twórczość jest mi ponadto bliska dlatego, że i w mojej m.in. tematyka np.: drzewa zajmuje bardzo ważne miejsce.

Koleżanka Beata Mendrek-Mikulska jest osobą skromną, zawsze uśmiechniętą, w skupieniu wysłuchującą rad starszych kolegów. Jednocześnie myślę, że zawsze można będzie na nią liczyć (jak to było do tej pory) w pracach społecznych na rzecz naszego Związku. Dlatego też z całą odpowiedzialnością popieram Jej starania o przyjęcie w poczet członków Związku Polskich Artystów Fotografików

Antoni Kreis, nr legitym ZPAF 868

 

<<<wstecz